nora hamn

noraströms bk

Känn er välsedd hos oss


Klubben bildades den  14 juli 1948 och har sin hemort/verksamhetsområde i  Kramfors.


Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.


.

Gästplatser/Avgift: 5+/Ja  
Djup: ????????

El: Ja  
Toalett/Dusch: Ja
Färskvatten : Ja
Bränsle: 800m
Affär: 4 km 
Ramp: Ja
Mastkran: ja
Smed:  150m
Hamnfogde: 073-69 57 924
Latrin tömning: Ja
Segeltävling: Varje onsdag ,  ring om plats